"drift under" — Słownik kolokacji angielskich

drift under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś poniżej
  1. drift czasownik + under przyimek
    Zwykła kolokacja

    She kept looking back into the fog drifting through the shafts of light under the trees.

    Podobne kolokacje: