"drift" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drift czasownik

czasownik + drift
Kolokacji: 7
begin to drift • begin drifting • keep drifting • come drifting • start drifting • ...
drift + przyimek
Kolokacji: 55
drift off • drift into • drift down • drift through • drift toward • drift across • drift over • drift up • drift out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
(2) in, on, with, for, at, ...
Kolokacji: 13
1. drift during = znosić podczas drift during
2. drift down from = znosić w dół z drift down from
3. drift below = znieś poniżej drift below
4. drift beneath = znieś poniżej drift beneath
5. drift down to = znosić w dół aby drift down to
6. drift within = znieś wewnątrz drift within
7. drift up to = znosić w górę aby drift up to
8. drift upon = znosić na drift upon
9. drift beside = znosić obok drift beside
10. drift until = znosić do czasu gdy drift until
11. drift back = znieś z powrotem drift back
12. drift far from = dryf daleko od drift far from
13. drift amid = znosić wśród drift amid
14. drift off to = zapadać w sen aby drift off to
15. drift alongside = znosić wzdłuż drift alongside
16. drift close to = znosić blisko aby drift close to
drift + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
drift away • drift apart • drift slowly • drift further • drift upward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.