"drift" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drift czasownik

czasownik + drift
Kolokacji: 7
begin to drift • begin drifting • keep drifting • come drifting • start drifting • ...
drift + przyimek
Kolokacji: 55
drift off • drift into • drift down • drift through • drift toward • drift across • drift over • drift up • drift out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
(2) in, on, with, for, at, ...
Kolokacji: 13
1. drift in = nanosić, nawiewać, tworzyć zaspy drift in
2. drift on = znosić na drift on
4. drift for = znosić dla drift for
5. drift at = znosić przy drift at
6. drift of = znosić z drift of
7. drift along = wałęsać się, chodzić bez celu drift along
8. drift away from = rozejdź się drift away from
9. drift past = dryf przeszłość drift past
10. drift by = znosić przez drift by
11. drift out of = znosić na zewnątrz z drift out of
12. drift between = znieś pośrodku drift between
13. drift off into = zapadać w sen do drift off into
drift + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
drift away • drift apart • drift slowly • drift further • drift upward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.