"drifted in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drifted in" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
  1. nanosić, nawiewać, tworzyć zaspy

"drifted in" — Słownik kolokacji angielskich

drifted in kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniesiony w
  1. drift czasownik + in przyimek
    Luźna kolokacja

    From 1834 to 1837 a few more families drifted in each year.

    Podobne kolokacje: