"drift for" — Słownik kolokacji angielskich

drift for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosić dla
  1. drift czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "I feel not right in saying that it's still together, because things have been drifting for the past three years."

    Podobne kolokacje: