"drift closer" — Słownik kolokacji angielskich

drift closer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosić bliższy
  1. drift czasownik + close przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Drawn toward him by that feeling, she rose on her knees and drifted closer.

    Podobne kolokacje: