"drift far" — Słownik kolokacji angielskich

drift far kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift further
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś daleko
  1. drift czasownik + far przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Over the years they drifted further away from their families and communities.

    Podobne kolokacje: