"drift off into" — Słownik kolokacji angielskich

drift off into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapadać w sen do
  1. drift czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    She felt herself drifting off into sleep and tried to fight it.

    Podobne kolokacje: