"drift of" — Słownik kolokacji angielskich

drift of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosić z
  1. drift czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    "His mother was a drunk who used to drift in and out of town?"

    Podobne kolokacje: