"drift between" — Słownik kolokacji angielskich

drift between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś pośrodku
  1. drift czasownik + between przyimek
    Zwykła kolokacja

    She drifted slowly between the surface and the bottom, waiting.

    Podobne kolokacje: