"drift with" — Słownik kolokacji angielskich

drift with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosić z
  1. drift czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The star was drifting level with Michael's hands and only a step or so beyond.

    Podobne kolokacje: