"drift at" — Słownik kolokacji angielskich

drift at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosić przy
  1. drift czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    Later, 58 of the 110 passengers died after drifting at sea for more than a month.

    Podobne kolokacje: