"drift on" — Słownik kolokacji angielskich

drift on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosić na
  1. drift czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Such problems, he said, cannot be left to drift on their own.

    Podobne kolokacje: