"drifted on" — Słownik kolokacji angielskich

drifted on kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniesiony na
  1. drift czasownik + on przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Such problems, he said, cannot be left to drift on their own.

    Podobne kolokacje: