"drifted with" — Słownik kolokacji angielskich

drifted with kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniesiony z
  1. drift czasownik + with przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The star was drifting level with Michael's hands and only a step or so beyond.

    Podobne kolokacje: