"drift" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drift czasownik

czasownik + drift
Kolokacji: 7
begin to drift • begin drifting • keep drifting • come drifting • start drifting • ...
drift + przyimek
Kolokacji: 55
drift off • drift into • drift down • drift through • drift toward • drift across • drift over • drift up • drift out • ...
drift + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
drift away • drift apart • drift slowly • drift further • drift upward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) away, forth, wide, randomly
Kolokacji: 4
1. drift slowly = znieś wolno drift slowly
2. drift silently = znieś cicho drift silently
3. quickly drift = szybko znieś quickly drift
4. drift rapidly = znieś szybko drift rapidly
5. drift easily = znieś łatwo drift easily
6. drift right = prawo dryfu drift right
7. drift swiftly = znieś prędko drift swiftly
8. drift somewhere = znieś gdzieś drift somewhere
9. drift straight = znieś prosto drift straight
(4) upward, downward
Kolokacji: 2
(5) lazily, gradually, idly
Kolokacji: 3
(6) forward, backward, onward
Kolokacji: 3
(8) low, high
Kolokacji: 2
(9) simply, merely
Kolokacji: 2
(10) eventually, finally
Kolokacji: 2
(11) free, faintly, freely, clear
Kolokacji: 4
(12) quietly, steadily
Kolokacji: 2
(13) casually, effortlessly
Kolokacji: 2
(14) constantly, endlessly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.