"drift above" — Słownik kolokacji angielskich

drift above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś wyżej
  1. drift czasownik + above przyimek
    Zwykła kolokacja

    He allowed the boat to drift low, only thirty feet above the dunes.

    Podobne kolokacje: