"drift without" — Słownik kolokacji angielskich

drift without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś na zewnątrz
  1. drift czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    But her words drifted around in his mind without meaning.

    Podobne kolokacje: