"drift after" — Słownik kolokacji angielskich

drift after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś potem
  1. drift czasownik + after przyimek
    Zwykła kolokacja

    The goals of the station could drift, however, after that grand effort.

    Podobne kolokacje: