"drift about" — Słownik kolokacji angielskich

drift about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dryf około
 1. drift czasownik + about przyimek
  Zwykła kolokacja

  Dreamily, she heard the sounds of the early fall day drifting about them.

  Podobne kolokacje:
 2. drift czasownik + about przysłówek
  Luźna kolokacja

  Dr. You were drifting about and came in contact with this young man, who is sensitive to spirit influence.

  Podobne kolokacje: