ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"drift" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drift czasownik

czasownik + drift
Kolokacji: 7
begin to drift • begin drifting • keep drifting • come drifting • start drifting • ...
drift + przyimek
Kolokacji: 55
drift off • drift into • drift down • drift through • drift toward • drift across • drift over • drift up • drift out • ...
drift + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
drift away • drift apart • drift slowly • drift further • drift upward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) away, forth, wide, randomly
Kolokacji: 4
1. drift apart = oddalać się od siebie (o dwojgu ludzi) drift apart
3. drift closer = znosić bliższy drift closer
4. drift aimlessly = znieś bez celu drift aimlessly
5. drift helplessly = znieś bezradnie drift helplessly
6. drift westward = znieś na zachód drift westward
7. drift ashore = znieś do brzegu drift ashore
8. drift sideways = znieś w bok drift sideways
9. drift downstream = znieś z prądem drift downstream
10. drift northward = znieś na północ drift northward
11. drift eastward = znieś na wschód drift eastward
12. drift together = znieś razem drift together
13. drift southward = dryf na południe drift southward
14. drift about = dryf około drift about
15. drift deeper = znieś głębiej drift deeper
16. occasionally drift = od czasu do czasu znoś occasionally drift
17. drift inside = znieś do środka drift inside
18. drift overhead = koszty ogólne dryfu drift overhead
19. drift alone = znieś w pojedynkę drift alone
20. drift downwind = znieś z wiatrem drift downwind
21. somehow drifted = jakoś znieść somehow drifted
22. drift skyward = znieś ku niebu drift skyward
23. drift naturally = znieś naturalnie drift naturally
24. drift inland = dryf w głąb lądu drift inland
25. drift erratically = znieś nierówno drift erratically
26. drift momentarily = znieś na chwilę drift momentarily
(4) upward, downward
Kolokacji: 2
(5) lazily, gradually, idly
Kolokacji: 3
(6) forward, backward, onward
Kolokacji: 3
(8) low, high
Kolokacji: 2
(9) simply, merely
Kolokacji: 2
(10) eventually, finally
Kolokacji: 2
(11) free, faintly, freely, clear
Kolokacji: 4
(12) quietly, steadily
Kolokacji: 2
(13) casually, effortlessly
Kolokacji: 2
(14) constantly, endlessly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.