"drift by" — Słownik kolokacji angielskich

drift by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosić przez
  1. drift czasownik + by przyimek
    Zwykła kolokacja

    "We must not allow this country to drift apart further by race and income," he said.

    Podobne kolokacje: