"drift past" — Słownik kolokacji angielskich

drift past kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dryf przeszłość
  1. drift czasownik + past przyimek
    Silna kolokacja

    And the winner would be the one that first drifted past the Moon.

    Podobne kolokacje: