"drifted down" — Słownik kolokacji angielskich

drifted down kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift down
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniesiony w dół
  1. drift czasownik + down przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She was drifting down toward the heart of the system.

    Podobne kolokacje: