"drifted over" — Słownik kolokacji angielskich

drifted over kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniesiony ponad
  1. drift czasownik + over przyimek
    Luźna kolokacja

    For a moment he could see only her face, drifting over his.

    Podobne kolokacje: