"drifted into" — Słownik kolokacji angielskich

drifted into kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejść
  1. drift czasownik + into przyimek
    Silna kolokacja

    The young man seemed to begin drifting into a world his parents did not know.

    Podobne kolokacje: