"drift around" — Słownik kolokacji angielskich

drift around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś wokół
  1. drift czasownik + around przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He's drifted around the country a lot and has never held a job for more than a few months.

    Podobne kolokacje: