"begun drifting" — Słownik kolokacji angielskich

begun drifting kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin drifting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczęte znoszenie
  1. begin czasownik + drift czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The young man seemed to begin drifting into a world his parents did not know.

    Podobne kolokacje: