"come drifting" — Słownik kolokacji angielskich

come drifting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić znosząc
  1. come czasownik + drift czasownik
    Zwykła kolokacja

    Even when you are on the dance floor, the music seems at times to come drifting in from another room.

    Podobne kolokacje: