"drift from" — Słownik kolokacji angielskich

drift from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosić z
  1. drift czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He was not sure how far they had drifted from that, if at all.

    Podobne kolokacje: