"drifted through" — Słownik kolokacji angielskich

drifted through kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniesiony całkowicie
  1. drift czasownik + through przyimek
    Luźna kolokacja

    He took the lead again, drifting through cover to wait and look back once they were clear.

    Podobne kolokacje:

podobne do "drifted through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drifted through" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom