"drifted across" — Słownik kolokacji angielskich

drifted across kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift across
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniesiony wszerz
  1. drift czasownik + across przyimek
    Luźna kolokacja

    He seemed at times out of the play, drifting across the field.

    Podobne kolokacje: