"drift across" — Słownik kolokacji angielskich

drift across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś wszerz
  1. drift czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He seemed at times out of the play, drifting across the field.

    Podobne kolokacje: