"drift up" — Słownik kolokacji angielskich

drift up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś w górę
  1. drift czasownik + up particle
    Bardzo silna kolokacja

    A shadow appeared to drift up one side of the house.

    Podobne kolokacje: