"drift over" — Słownik kolokacji angielskich

drift over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dryf ponad
  1. drift czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    For a moment he could see only her face, drifting over his.

    Podobne kolokacje: