"drifted around" — Słownik kolokacji angielskich

drifted around kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniesiony wokół
  1. drift czasownik + around przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He's drifted around the country a lot and has never held a job for more than a few months.

    Podobne kolokacje: