BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
10. disrupt communications = spowoduj zakłócenia w komunikacji disrupt communications
11. use for communication = wykorzystanie do komunikacji use for communication
15. cut off communications = cięcie z komunikacji cut off communications
16. receive in communications = otrzymaj w komunikacjach receive in communications
17. sell to Clear Communications = sprzedaj Clear Communications sell to Clear Communications
  • Mycoskie ran the business for three years, when he sold the company to Clear Channel Communications.
  • The station was sold by Dame Media to Clear Channel Communications in 1999.
  • It was sold to Clear Channel Communications in 2001.
  • In September 2000 the station was sold to Clear Channel Communications.
  • This continued until April 2001, when both stations were sold to Clear Channel Communications.
  • Later the station was sold to Clear Channel Communications.
  • In 1994 that company sold its group of stations to Clear Channel Communications.
  • The company was sold to Clear Channel Communications in 1999.
  • In 1999, the company was sold to Clear Channel Communications.
  • In 1989, they sold the station to Clear Channel Communications, then a small but growing media owner.
18. promote communication = propaguj komunikację promote communication
20. require communication = wymagaj komunikacja require communication
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.