BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(8) channel, link, traffic, node
Kolokacji: 4
(9) problem, difficulty
Kolokacji: 2
(10) industry, purpose
Kolokacji: 2
(16) tool, Monograph, instrument
Kolokacji: 3
(20) tower, giant
Kolokacji: 2
(22) breakdown, Disorder, failure
Kolokacji: 3
(25) gap, delay
Kolokacji: 2
(27) route, course, path, pathway
Kolokacji: 4
(28) provider, signal
Kolokacji: 2
(29) antenna, array, receiver
Kolokacji: 3
(30) cable, chip, laser, wire, cord
Kolokacji: 5
(31) professor, tech
Kolokacji: 2
(32) standard, bandwidth
Kolokacji: 2
(33) need, requirement
Kolokacji: 2
(34) barrier, mechanism
Kolokacji: 2
(35) trench, bunker
Kolokacji: 2
(36) degree, log
Kolokacji: 2
(37) team, relay
Kolokacji: 2
(38) operator, magnate
Kolokacji: 2
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.