BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
(1) corporate, Mass
Kolokacji: 2
(9) better, major, cross-border
Kolokacji: 3
1. better communication = lepsza komunikacja better communication
2. major communication = główna komunikacja major communication
3. cross-border communication = transgraniczna komunikacja cross-border communication
(11) good, total, full, complete
Kolokacji: 4
(13) constant, continuous
Kolokacji: 2
(19) military, tactical, naval
Kolokacji: 3
(21) far, long-distance, remote
Kolokacji: 3
(22) official, formal, unauthorized
Kolokacji: 3
(23) secret, clandestine, covert
Kolokacji: 3
(25) political, professional
Kolokacji: 2
(27) oral, written, graphic
Kolokacji: 3
(30) silent, unspoken, wordless
Kolokacji: 3
(32) only, privileged, successful
Kolokacji: 3
(35) Australian, American
Kolokacji: 2
(36) long-range, short-range
Kolokacji: 2
(37) daily, day-to-day
Kolokacji: 2
(38) technical, commercial
Kolokacji: 2
(39) excellent, everyday, ordinary
Kolokacji: 3
(40) sophisticated, high-tech
Kolokacji: 2
(41) German, symbolic
Kolokacji: 2
(42) limited, proper, special
Kolokacji: 3
(43) interstellar, interplanetary
Kolokacji: 2
(44) great, extensive, augmentative
Kolokacji: 3
(45) timely, incoming, outgoing
Kolokacji: 3
(47) lateral, high-level
Kolokacji: 2
(48) Internet-based, text-based
Kolokacji: 2
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.