BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"enable communication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw komunikację
  1. enable czasownik + communication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The system enables easy communication and fast information flow between the members.

powered by  eTutor logo