"provide communications" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz komunikacje
  1. provide czasownik + communication rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Canada has been asked to provide communications for the force.

powered by  eTutor logo