BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
  • Canada has been asked to provide communications for the force.
  • The organization operates a Facebook.com group to provide news and communications.
  • A medical radio network was developed to coordinate the service, and provide communication.
  • "For every three car phones, I can provide communication to one village," he said.
  • The power rings also provide flight, force fields and communication.
  • "We've already proved to be able to provide instant communications."
  • Provide communication among, and to disseminate information to, interested members.
  • Detainees are not allowed to provide written communication to visitors.
  • The society will often provide communications for sporting events and during times of natural disasters.
  • A sign language interpreter at a public meeting may be needed to provide effective communication for people who are deaf.
10. disrupt communications = spowoduj zakłócenia w komunikacji disrupt communications
11. use for communication = wykorzystanie do komunikacji use for communication
15. cut off communications = cięcie z komunikacji cut off communications
16. receive in communications = otrzymaj w komunikacjach receive in communications
17. sell to Clear Communications = sprzedaj Clear Communications sell to Clear Communications
18. promote communication = propaguj komunikację promote communication
20. require communication = wymagaj komunikacja require communication
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.