BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"promote communication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj komunikację
  1. promote czasownik + communication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Baby sign language promotes communication before a child is able to verbally communicate with others.

powered by  eTutor logo