BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"open communications" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczere komunikacje
  1. open czasownik + communication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They are working to open communication and services in the future among all age groups.

powered by  eTutor logo