BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"require communication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj komunikacja
  1. require czasownik + communication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This requires very skilled pilots and good communication between them.

powered by  eTutor logo