BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"sell to Clear Communications" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj Clear Communications
  1. sell czasownik + communication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Mycoskie ran the business for three years, when he sold the company to Clear Channel Communications.

powered by  eTutor logo