BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(4) data, family, group
Kolokacji: 3
(5) Health, Freedom, Reliance
Kolokacji: 3
(6) marketing, Cox, Channel
Kolokacji: 3
(8) voice, science, subspace, IP
Kolokacji: 4
(10) Discovery, Hearst, Insight
Kolokacji: 3
(11) Jupiter, Mercury
Kolokacji: 2
(12) Paramount, Eagle, Ascend
Kolokacji: 3
(13) Charter, speech, Journal
Kolokacji: 3
(14) business, Journalism, media
Kolokacji: 3
(15) Rogers, Shaw, Harte-hanks
Kolokacji: 3
(17) emergency, crisis
Kolokacji: 2
(19) Maxwell, Woodward
Kolokacji: 2
(21) Saga, Rush
Kolokacji: 2
(23) Landmark, Nucleus
Kolokacji: 2
(24) Exodus, Synoptics
Kolokacji: 2
(25) enemy, Combat
Kolokacji: 2
(26) risk, space, distance, quantum
Kolokacji: 4
(27) Nuance, Essence
Kolokacji: 2
(28) microwave, VHF
Kolokacji: 2
(29) telegraph, wire
Kolokacji: 2
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.