"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
2. communications director = specjalista od public relations (w partii politycznej) communications director
13. communication channel = kanał komunikacyjny, kanał komunikacji communication channel
19. Federal Communications Commission = Federalna Komisja Łączności (w USA) Federal Communications Commission
22. communication link = połączenie komunikacyjne, powiązanie communication link
37. communication breakdown = przerwanie łączności, zakłócenie komunikacji communication breakdown
38. communications room = komunikacje pokój communications room
46. communications group = komunikacje grupa communications group
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.