BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. owned by Clear Communications = posiadany przez Clear Communications owned by Clear Communications
2. communication says = komunikacja oznacza communication says
3. communication supports = komunikacja potwierdza communication supports
4. communication allows = komunikacja pozwala communication allows
6. communication provides = komunikacja uwzględnia communication provides
(3) link, relate, mean, plan
Kolokacji: 4
(5) cease, use, begin
Kolokacji: 3
(6) consult, console, relay
Kolokacji: 3
(7) improve, help, enable
Kolokacji: 3
(8) consist, exist, flow
Kolokacji: 3
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.