BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"make communication" — Słownik kolokacji angielskich

make communication kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki komunikacja
  1. make czasownik + communication rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I trust you will make further communication a priority today."

powered by  eTutor logo